Bez kategorii

Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

Walne Zgromadzenie 2021

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2021 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

Umorzenie obligacji serii B

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z dokonaniem w dniu 12 kwietnia 2021 r. wykupu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 2.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy), w dniu 12 kwietnia 2021 r. nastąpiło umorzenie tych obligacji.

Walne Zgromadzenie 2020

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

Walne Zgromadzenie 2019

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

Regulamin skupu akcji A

Zarząd Spółki dokonał publikacji regulaminu skupu akcji własnych w trybie Skupu A.

Pod poniższym linkiem można się z nim zapoznać. Tym samym przystępuje się do dalszego skupywania akcji z rynku NewConnect.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Informujemy, iż opublikowany został raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią:

Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Informujemy, iż opublikowany został raport okresowy za III kwartał 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią:

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.