O nas

O nas

W dniu 12 stycznia 2021 r. Spółka została wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Spółka, od momentu założenia prowadzi działalność inwestycyjną, inwestując w podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne.