ABS Investment ASI S.A.

ABS INVESTMENT
Aktualności

W dynamicznie zmieniającym się świecie inwestycji kapitałowych, aktywność jest kluczem do sukcesu. W ABS Investment ASI SA dbamy o to byś był informowany na bieżąco o naszych działaniach. Zapraszamy do zapoznania się raportami spółki.

Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej (“Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Sławomira Jarosza, działającego w imieniu własnym oraz żony Beaty Jarosz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 20% i 15% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.Porozmawiaj z ekspertem

Zrealizuj swoją inwestycyjną wizję z nami. Jeśli potrzebujesz mentoringu biznesowego lub zaangażowania kapitałowego, jesteśmy gotowi pomóc. Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Umów konsultacje
z ekspertem

Oddzwonimy do Ciebie.