Aktywność
Bezpieczeństwo
Solidność
Misją ABS Investment SA jest realizowanie inwestycji
zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący
poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału inwestorów.
Dowiedz się więcej     
30
05/23
Walne Zgromadzenie 2023 Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i...
14
09/21
Raport Kwartalny nr 17/2021 Zarząd ABS INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: §...
14
09/21
Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w...