Aktywność
Bezpieczeństwo
Solidność
Misją ABS Investment SA jest realizowanie inwestycji
zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący
poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału inwestorów.
Dowiedz się więcej     
31
05/19
Walne Zgromadzenie 2019 Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego...
29
09/17
Regulamin skupu akcji A Zarząd Spółki dokonał publikacji regulaminu skupu akcji własnych w trybie Skupu A. Pod poniższym linkiem można się z nim zapoznać. Tym samym przystępuje się do dalszego skupywania akcji...
01
06/17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego...