Aktywność
Bezpieczeństwo
Solidność
Misją ABS Investment SA jest realizowanie inwestycji
zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący
poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału inwestorów.
Dowiedz się więcej     
14
09/21
Raport Kwartalny nr 17/2021 Zarząd ABS INVESTMENT ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku. Podstawa prawna: §...
14
09/21
Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w...
14
09/21
Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej (“Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Imperio...