Zwołanie NWZ na dzień 14 marca 2014 r.

Zwołanie NWZ na dzień 14 marca 2014 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 marca 2014 r. na godz. 13.00.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest w zakładce “Walne Zgromadzenia” lub w Raporcie bieżącym EBI nr 16/2014