Zbycie 60% udziałów Korporacji CAPITAL Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

Zbycie 60% udziałów Korporacji CAPITAL Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę zbycia 60 udziałów Spółki Korporacja “Capital” sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką, a osobą fizyczną. Cenę ustalono na kwotę 570.000 zł, z terminem rozliczenia do dnia 30 września 2013 r. Z uwagi na zmniejszenie udziału Spółki poniżej 50% oraz brak innych przesłanek, Capital przestaje być spółką zależną od ABS Investment SA.