Zawarcie umowy z Żywieckimi Kopalniami Kruszyw Sp. z o.o.

Zawarcie umowy z Żywieckimi Kopalniami Kruszyw Sp. z o.o.

W dniu 26 września 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu, gm. Pietrzykowice, zajmującą się wydobyciem i przerobem kamienia naturalnego. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia Żywieckich Kopalni Kruszyw Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Usługi świadczone na rzecz Żywieckich Kopalni Kruszyw Sp. z o.o. będą obejmowały m.in. sporządzenie dokumentów niezbędnych do zawiązania spółki akcyjnej w wyniku przekształcenia, przygotowanie biznesplanu, celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 56/2012