Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A.

Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A.

W dniu 16 października 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle, zajmującą się dostawą internetu, telewizji, telefonii i rozwiązań IT. Działa poprzez własne sieci teleinformatyczne na obszarze miasta i gminy Jasło oraz gmin: Brzyska, Frysztak, Kołaczyce, Skołyszyn, Warzyce, Brzostek i Trzcinica. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Usługi świadczone na rzecz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. będą obejmowały m.in. przeprowadzenie badania spółki, celem określenia możliwości wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu, przygotowanie oferty dla inwestorów oraz przeprowadzenie procedury private placement.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 66/2012