Zawarcie umowy z Cube Pet S.A.

Zawarcie umowy z Cube Pet S.A.

W dniu 23 lipca 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Cube Pet S.A. z siedzibą w Mogilanach. Umowa ma na celu świadczenie przez ABS Investment usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki Cube Pet S.A. do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 31/2012