Zawarcie umowy z CEES-POL Sp. z o.o.

Zawarcie umowy z CEES-POL Sp. z o.o.

W dniu 16 maja 2012 r. w Wałbrzychu ABS zawarł, w umowę ze Spółką CEES-POL Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kłodzku, reprezentowaną przez syndyka masy upadłości, której celem jest nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek gruntu o numerach: 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, obręb 0003 Ustronie, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00046106/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział V Ksiąg Wieczystych, oraz maszyn ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenia biurowego.
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 17/2012