Zawarcie umowy o współpracy z ECA Auxilium S.A.

Zawarcie umowy o współpracy z ECA Auxilium S.A.

ABS Investment w dniu 6 grudnia 2012 r. podpisał umowę o współpracy z ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i wzajemnej promocji usług.