Zawarcie umowy o współpracy z EAFP Sp. z o.o.

Zawarcie umowy o współpracy z EAFP Sp. z o.o.

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2013 r. Spółka zawarła umowę o współpracy ze Spółką EAFP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która kształci profesjonalnych doradców finansów osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO, pod marką Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

Więcej informacji w komunikacie EBI.