Zawarcie umowy inwestycyjnej – konsorcjalnej – o finansowanie produkcji filmowej

Zawarcie umowy inwestycyjnej – konsorcjalnej – o finansowanie produkcji filmowej

W dniu 24 września 2012 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Ent One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem zawartej umowy jest współfinansowanie przez ABS Investment produkcji filmu fabularnego pod roboczym tytułem “Klątwa Faraona”, przeznaczonego do dystrybucji kinowej w Polsce i poza granicami Polski, który zostanie wytworzony przez Spółkę Ent One Sp. z o.o. jako Producenta, w reżyserii Patryka Vegi. Planowana data premiery to styczeń 2013 r.

Na mocy zawartej umowy Spółka zobowiązała się do przekazania kwoty 50.000,00 zł. W zamian Spółce przysługiwać będzie zwrot zainwestowanego kapitału, proporcjonalnie do nominalnej wartości inwestycji, a także udział w części nadwyżki finansowej.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 55/2012