Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

W dniu 7 grudnia 2012 r. w Bielsku-Białej, ABS zawarł w formie aktu notarialnego, ze Spółką ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej, o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, oraz maszyny ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenie biurowe.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie bieżącym EBI nr 89/2012 z dnia 08 grudnia 2012 r.  <<< kliknij