Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zakończenie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Spółki pragnie poinformować iż zakończono subskrypcję Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 lutego 2013 roku, z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o emisji akcji serii D. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 4 kwietnia 2013 roku wraz ze złożeniem Oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.