Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych

W związku z zakończeniem okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu kwartalnego, od dnia 26 lipca 2012 r. następuje wznowienie realizacji programu skupu akcji własnych Spółki.