Wyznaczenie pierwszego dnia notowania serii D

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania serii D

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy uchwałę nr 1076/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2013 r., w sprawie wyznaczenia na dzień 17 września 2013 r. pierwszego dnia notowania 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 17 września 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem “PLABSIN00012”.