Wybór biegłego rewidenta

Wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza ABS na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę  wyborze Spółki ECA AUXILIUM Seredyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Barbara Szmurło Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie do dokonania badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 r.