Wpisanie spółki zależnej na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst

Wpisanie spółki zależnej na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz Catalyst

W dniu 1 października 2012 r. Spółka zależna od Emitenta, Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. otrzymała Decyzje nr 108/2012 oraz 109/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na mocy powyższych Decyzji z dniem 1 października 2012 r. Spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI 61/2012