Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2012 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.
Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał znaleźć można na stronie ABS w zakładce „Relacje Inwestorskie” lub w raporcie EBI nr 18/2012.