Podpisanie umowy z Moto Holding S.A.

Podpisanie umowy z Moto Holding S.A.

W dniu 29 lutego 2012 r. ABS zawarł umowę ze spółką Moto Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, której celem jest świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 8/2012