Umorzenie obligacji serii B

Umorzenie obligacji serii B

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z dokonaniem w dniu 12 kwietnia 2021 r. wykupu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 2.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy), w dniu 12 kwietnia 2021 r. nastąpiło umorzenie tych obligacji.