Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

W dniu 16 marca 2012 r. Zarząd ABS podjął uchwałę, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, z kwoty 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.600.000,00 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 6.775.000,00 zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Więcej informacji znaleźć można w raporcie EBI nr 12/2012