Skup akcji własnych (Skup B)

Skup akcji własnych (Skup B)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem skupu akcji własnych (Skup B). Regulamin oraz pozostałe dokumenty są dostępne pod adresem:
Regulamin skupu akcji własnych (Skup B)
Formularz składania ofert sprzedaży akcji
Umowa sprzedaży akcji

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są również pod adresem:
Skup akcji własnych (Skup B)