Seria D już niedługo w obrocie!

Seria D już niedługo w obrocie!

W dniu 9 września 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W konsekwencji, Zarząd ABS Investment SA złożył w dniu dzisiejszym wniosek o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania akcji. Poinformujemy, gdy ten termin zostanie wyznaczony.