Scalenie akcji

Scalenie akcji

W dniu 14 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie scalenia akcji spółki w stosunku 10:1. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza “Dudek Jarosz Pukowiec” spółka jawna.

W najbliższym czasie spółka udostępni szczegółowy, planowany harmonogram procesu scalenia.