Rekordowy debiut Leasing-Experts SA na NewConnect

Rekordowy debiut Leasing-Experts SA na NewConnect

W dniu wczorajszym, LEASING-EXPERTS SA, dla której świadczyliśmy usługi doradcze związane z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniem akcji serii C do obrotu, zadebiutowała na rynku NewConnect. Jest to 445 Spółka notowana na NewConnect i 37 debiut w tym roku.

Na otwarciu kurs wzrósł o 34%, a następnie zyskiwał osiągając finalnie 100%, czyli wartość 1,30 zł za akcję, przy wolumenie około 180 000 akcji. W drugi dzień obrotu wartość jednej akcji utrzymuje się w okolicach 1,50 zł. ABS Investment SA jest drugim z największych akcjonariuszy – posiada 184 617 akcji Spółki, co stanowi 8,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Autoryzowanym doradcą dla LEASING-EXPERTS SA jest nasza spółka zależna, Beskidzkie Biuro Consultingowe SA.