Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki pragnie poinformować iż w dniu 14 maja 2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS wydane w dniu 14 maja 2013 r. o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Więcej informacji w komunikacie EBI.