Raporty EBI 2013

Raporty EBI 2013

23-12-2013
94/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 16 do 20 grudnia 2013 r.

18-12-2013
93/2013 Nabycie akcji własnych

17-12-2013
92/2013 Nabycie akcji własnych

09-12-2013
91/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 2 do 6 grudnia 2013 r.

05-12-2013
90/2013 Nabycie akcji własnych

02-12-2013
89/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego w okresie od 25 do 29 listopada 2013 r.

28-11-2013
88/2013 Nabycie akcji własnych

26-11-2013
87/2013 Nabycie akcji własnych

20-11-2013
86/2013 Nabycie akcji własnych

13-11-2013
85/2013 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie resplitu akcji

12-11-2013
84/2013 Zawarcie umowy ze Spółką BVT Sp. z o.o.

12-11-2013
83/2013 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

8-11-2013
82/2013 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

7-11-2013
81/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment SA za III kwartał 2013 roku

24-10-2013
80/2013 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

21-10-2013
79/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego przez ABS Investment S.A. w okresie od 14 do 18 października 2013 r.

15-10-2013
78/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

14-10-2013
77/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego przez ABS Investment S.A. w okresie od 7 do 11 października 2013 r.

10-10-2013
76/2013 Zawarcie umowy o współpracy z CERTUS CAPITAL S.A.

9-10-2013
75/2013 Zawarcie umowy ze Spółką VENITI S.A.

7-10-2013
74/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

26-09-2013
73/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

10-09-2013
72/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D

10-09-2013
71/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D

10-09-2013
70/2013 Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect

30-08-2013
69/2013 Zbycie udziałów Spółki Korporacja “Capital” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

26-08-2013
68/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych dokonanego przez ABS Investment S.A. w okresie od 19 do 23 sierpnia 2013 r.

22-08-2013
67/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

13-08-2013
66/2013 Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Spółki

09-08-2013
65/2013 Objaśnienie do raportu bieżącego nr 62/2013 – raport okresowy za II kwartał 2013 r.

09-08-2013
64/2013 Zawarcie umowy ze Spółką ATA Sp. z o.o.

08-08-2013
63/2013 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

08-08-2013
62/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za II kwartał 2013 roku

01-08-2013
61/2013 Zawarcie umowy o współpracy z ACARTUS S.A.

25-07-2013
60/2013 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

19-07-2013
59/2013 Rozwiązanie umowy ze Spółką CUBE PET S.A.

8-07-2013
58/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 1 do 5 lipca 2013 r.

3-07-2013
57/2013 Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki SFERANET S.A.

2-07-2013
56/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

25-06-2013
55/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZ ABS Investment S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r.

19-06-2013
54/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 10 do 14 czerwca 2013 r.

13-06-2013
53/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

10-06-2013
52/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 3 do 7 czerwca 2013 r.

04-06-2013
51/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

03-06-2013
50/2013 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 48/2013

03-06-2013
49/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 27 do 31 maja 2013 r.

29-05-2013
48/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2013 r.

29-05-2013
47/2013 Zawarcie umowy o współpracy z LEASING-EXPERTS S.A.

29-05-2013
46/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

27-05-2013
45/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

27-05-2013
44/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 20 do 24 maja 2013 r.

23-05-2013
43/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

20-05-2013
42/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 13 do 17 maja 2013 r.

16-05-2013
41/2013 Zawarcie umowy o współpracy z EAFP Sp. z o.o.

16-05-2013
40/2013 Zbycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

15-05-2013
39/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

13-05-2013
38/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

13-05-2013
37/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 6 do 10 maja 2013 r.

10-05-2013
36/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

09-05-2013
35/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

09-05-2013
34/2013 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego

08-05-2013
33/2013 Skonsolidowany raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za I kwartał 2013 roku

24-04-2013
32/2013 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

22-04-2013
31/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

22-04-2013
30/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 15 do 19 kwietnia 2013 r.

19-04-2013
29/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

18-04-2013
28/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

18-04-2013
27/2013 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego.

17-04-2013
26/2013 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012

17-04-2013
25/2013 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012

17-04-2013
24/2013 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki ABS Investment S.A.

01-03-2013
23/2013 Treść uchwał podjętych na NWZ ABS Investment S.A. w dniu 28 lutego 2013 r.

28-02-2013
22/2013 Odmowa rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

18-02-2013
21/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 11 lutego do 15 lutego 2013 r.

16-02-2013
20/2013 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

15-02-2013
19/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

11-02-2013
18/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 4 lutego do 8 lutego 2013 r.

08-02-2013
17/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

08-02-2013
16/2013 Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A. po zakończeniu okresu zamkniętego

07-02-2013
15/2013 Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za IV kwartał 2012 roku

05-02-2013
14/2013 
Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

01-02-2013
13/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.

24-01-2013
12/2013 Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

21-01-2013
11/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 14 stycznia do 18 stycznia 2013 r.

17-01-2013
10/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A

15-01-2013
09/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A

15-01-2013
08/2013 Całkowita spłata kredytu

14-01-2013
07/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 7 stycznia do 11 stycznia 2013 r.

11-01-2013
06/2013 Zawarcie umowy ze Spółką SFERANET Sp. z o.o.

11-01-2013
05/2013 Terminy publikacji raportów okresowych

11-01-2013
04/2013 Zawarcie umowy ze Spółką LEASING-EXPERTS S.A.

07-01-2013
03/2013 Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

07-01-2013
02/2013 Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 04 stycznia 2013 r.

01-01-2013
01/2013 Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje