EBI 64/2011

EBI 64/2011

07-10-2011

Zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą czasowego odstąpienia od połączenia z Profit Partners Lubowiecka Polański Spółka Jawna

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o zarekomendowaniu odstąpienia połączenia ze spółką Profit Partners Lubowiecka Polański Sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej w roku 2011, a także w pierwszej połowie 2012 r. i ewentualne ponowienie rozmów po przeanalizowaniu wyniku finansowego spółki Profit Partners Lubowiecka Polański Sp. j. za rok 2011.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót