EBI 7/2011

EBI 7/2011

31-01-2011

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, iż w dniu 31.01.2011 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wpłynął wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Emitenta.

Proponowanym dniem pierwszego notowania jest 01.02.2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót