EBI 66/2011

EBI 66/2011

10-11-2011

Rozwiązanie umowy ze Spółką SferaNet Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 19 maja 2011 r. Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9 listopada 2011 r. do siedziby Emitenta wpłynęło porozumienie zawarte w dniu 7 listopada 2011 r. pomiędzy ABS Investment S.A. a Spółką SferaNet Sp z o.o., na mocy którego Strony rozwiązały wiążącą je umowę z dnia 19 maja 2011 r., ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót