EBI 63/2011

EBI 63/2011

07-10-2011

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą decyzji o odstąpieniu od konsolidowania sprawozdań finansowych

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu decyzji Zarządu o odstąpieniu od konsolidowania sprawozdania finansowego Emitenta ze sprawozdaniem finansowym Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót