EBI 62/2011

EBI 62/2011

07-10-2011

Przyznanie wynagrodzenia członkom Zarządu Emitenta

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, począwszy od października 2011 r. do końca 2011 r. oraz następnie począwszy od 1 stycznia 2012 r. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót