EBI 60/2011

EBI 60/2011

07-10-2011

Powołanie Członka Rady Nadzorczej ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Benedykta Fiutowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
W tym samym dniu, tj. 7 października 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Golca na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

Po dokonanych zmianach skład Rady Nadzorczej wygląda następująco:

• Marcin Gąsiorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Golec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Maciej Dudek,
• Tomasz Dominiak,
• Benedykt Fiutowski

Ponadto Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót