EBI 56/2011

EBI 56/2011

22-09-2011

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 września 2011 r. Pan Robert Jaruga złożył pisemną rezygnację z funkcji Wiceprezesa i Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na ten sam dzień.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót