EBI 55/2011

EBI 55/2011

19-09-2011

Rejestracja nabycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19 września 2011 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 8 września 2011 r. postanowienia o wpisaniu Emitenta jako jedynego akcjonariusza Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót