EBI 5/2011

EBI 5/2011

28-01-2011

Daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, iż raporty okresowe za rok 2011 oraz jednostkowy raport roczny za rok 2010 będą publikowane w następujących terminach:
– raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – w dniu 28.04.2011 roku
– raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – w dniu 26.07.2011 roku
– raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – w dniu 26.10.2011 roku
– jednostkowy raport roczny za rok 2010 – w dniu 18.05.2011 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót