EBI 51/2011

EBI 51/2011

01-09-2011

Podpisanie umowy z techVenture Łukasz Pawlak

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 1 września 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a Panem Łukaszem Pawlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą techVenture Łukasz Pawlak z siedzibą w Bielsku-Białej, zajmującym się m.in. handlem domenami internetowymi, tworzeniem a następnie prowadzeniem i sprzedażą serwisów internetowych, posiadaczem m.in. domen kartki.pl, eKartki.pl, pepe.com.
Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki akcyjnej zawiązanej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do dalszego rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót