EBI 49/2011

EBI 49/2011

26-08-2011

Podpisanie umowy z DOMBUD PL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką DOMBUD PL Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, zajmującą się kompleksową obsługą w zakresie branży budowlanej. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki akcyjnej zawiązanej w wyniku przekształcenia do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do dalszego rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót