EBI 48/2011

EBI 48/2011

17-08-2011

Podpisanie istotnej umowy z Robinson Europe S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zajmującą się produkcją i dystrybucją sprzętu wędkarskiego. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki serii A i C do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Niniejsza informacja zostaje przekazana z uwagi na fakt, iż Emitent ściśle współpracuje ze Spółką Robinson Europe S.A., która jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect, a ponadto jej akcje znajdują się w portfelu inwestycyjnym Emitenta. W związku z tym, w ocenie Zarządu ABS Investment S.A., zawarta umowa posiada status istotnej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót