EBI 47/2011

EBI 47/2011

26-07-2011

Raport kwartalny Spółki ABS Investment S.A. za II kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

ZAŁĄCZNIKI

ABS_110726_raport_kwartalny_II_2011.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót