EBI 46/2011

EBI 46/2011

21-07-2011

Podpisanie istotnej umowy z Invest Remex S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmującą się ochroną przed hałasem komunikacyjnym w oparciu o dostępne na rynku technologie ekranów akustycznych. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki kolejnej serii do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług. Jednocześnie w ocenie Emitenta zawarta umowa posiada status istotnej z uwagi na fakt, iż Spółka Invest Remex S.A. jest podmiotem notowanym na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót