EBI 45/2011

EBI 45/2011

19-07-2011

Podpisanie iumowy z SYNTEA S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a spółką SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie, specjalizującą się w dostarczaniu narzędzi IT oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania rozwiązań ICT. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót