EBI 44/2011

EBI 44/2011

30-06-2011

Podpisanie istotnej umowy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. zawarta została umowa między Emitentem a Spółką Elektrociepłownia Żołynia-Kopanie Sp. z o.o. z siedzibą w Żołyni-Kopaniu. Umowa ma na celu świadczenie usług doradczych związanych z przekształceniem Spółki w spółkę akcyjną i następnie wprowadzeniem akcji Spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta i świadczonych przez niego usług. Jednocześnie w ocenie Emitenta zawarta umowa posiada status istotnej z uwagi na profil działalności Spółki, która planuje wprowadzić innowacje technologiczne w zakresie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu

powrót