EBI 41/2011

EBI 41/2011

21-06-2011

Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 r., Rada Nadzorcza na odbytym posiedzeniu podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 r., na podstawie upoważnienia udzielonego Radzie przez Zgromadzenie.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

ZAŁĄCZNIKI:

ABS_110620_statut-tekst jednolity.pdf

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót