EBI 38/2011

EBI 38/2011

21-06-2011

Powołanie Członków Rady Nadzorczej ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o powołaniu Panów Jerzego Pryszcz oraz Grzegorza Golec na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

W tym samym dniu, tj. 20 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu Pana Marcina Gąsiorka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Pana Jerzego Pryszcza na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Po dokonanych zmianach skład Rady Nadzorczej wygląda następująco:

• Marcin Gąsiorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Jerzy Pryszcz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• Grzegorz Golec,
• Maciej Dudek,
• Tomasz Dominiak.

Ponadto Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót