EBI 37/2011

EBI 37/2011

21-06-2011

Powołanie Członków Zarządu ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu Pana Roberta Jarugi z funkcji Prezesa Zarządu i powołaniu go na Wiceprezesa Zarządu oraz o powołaniu Panów Sławomira Jarosza oraz Bogdana Pukowca na Członków Zarządu z tym, że Pan Sławomir Jarosz został powołany na Prezesa Zarządu Spółki, a Pan Bogdan Pukowiec na Wiceprezesa Zarządu. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Po dokonanych zmianach skład Zarządu Emitenta wygląda następująco:

• Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu,
• Robert Jaruga – Wiceprezes Zarządu,
• Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd informuje, iż życiorysy zawodowe wszystkich członków Zarządu zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Emitenta, znajdują się również na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót