EBI 36/2011

EBI 36/2011

21-06-2011

Treść uchwał podjętych przez ZWZA ABS Investment S.A. w dniu 20 czerwca 2011 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 czerwca 2011 r., w obecności notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala, Tomasza Janika S.C. z Bielska-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Treść załączników do uchwał podjętych przez Zgromadzenie została opublikowana w raportach bieżących Emitenta nr 27/2011 oraz 31/2011.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI

ABS_110620_uchwaly_ZWZA.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót