EBI 35/2011

EBI 35/2011

18-06-2011

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 czerwca 2011 r. Panowie Sławomir Jarosz oraz Bogdan Pukowiec złożyli pisemne rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta, wnosząc jednocześnie o ujawnienie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym w ustawowym terminie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Jaruga – Prezes Zarządu

powrót